Loading...

Schildklierzorg, nu en in de toekomst

In 2019 bestaat de ‘nieuwe’ SON, na een fusie van vier rechtsvoorgangers, vijf jaar. Die mijlpaal grijpen we aan om op de Dag van de Schildklier een kenniscongres te organiseren. De ultieme gelegenheid om kennis, ervaring en inzichten te delen met onze relaties.

De nieuwe SON is in korte tijd uitgegroeid tot een landelijk opererende patiëntenorganisatie voor 600.000 mensen met een schildklieraandoening in Nederland. Of het nu gaat over overleg met partijen over niet verkrijgbare medicijnen, contact leggen tussen patiënten en ervaringsdeskundigen of het verzorgen van  actuele informatie: SON laat zich zien en laat van zich horen. Wees eens getuige van die kennis, maak kennis met de betrokken vrijwilligers die SON vormen en zie specialisten in actie over onderwerpen die jou aangaan. Het kenniscongres op 25 mei is daarvoor een uitgelezen podium. Meld je aan.

SON is er voor mensen met een schildklierziekte: zij weten zich onder meer gesteund door de schildkliertelefoon, actuele informatie op de website en in ons zeer gewaardeerde magazine Schild én door deelname aan regionale contact- en informatiebijeenkomsten. Het spectrum van SON-activiteiten werd in 2018 aangevuld met de ontwikkeling van een SON-kennisagenda, waarin de onderzoeksthema’s zijn geprioriteerd samen met patiënten, behandelaren en onderzoekers. Een unicum. Het thema (rest)klachten staat centraal en de wens om meer behandelopties en interventies te onderzoeken.

SON is een landelijke patiëntenorganisatie die nationaal en internationaal van zich laat horen. SON is een gewaardeerde belangenbehartiger in het netwerk van overheden, zorgverzekeraars, behandelaren en hun koepels en is internationaal bestuurlijk actief in de Thyroid Cancer Association (TCA) en Thyroid Federation International (TFI). Onze Medisch-wetenschappelijke Adviesraad (MAR) bestaat uit gerenommeerde specialisten, van wie diverse leden hoogleraar zijn in de endocrinologie.

Ook het programma van dit kenniscongres benadrukt dit. SON focust op kennis en kunde in het belang van mensen met schildklieraandoeningen en zal op het congres ook nadrukkelijk met hen de interactie hierover zoeken.

Je kunt erbij zijn!